Watch Gamer's Generation Online Free Movie Now

Gamer's Generation (2016)

Set in the year 2025, it tells the story of a group of youths who enter an e-sports school to study and become elites of their respective gaming teams.

Seasons: 1
  • Country: CN
  • Language: Zh
Liu Haikuan
Liu Haikuan
Qin Xiaotian
Po-Yu Shih
Po-Yu Shih
Nan Ke
Li Muzhen
Li Muzhen
Zhou Yiyang